Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 10

Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki AKAY, M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL
1- TÜKETİCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MEYVE SUYU TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0003
  Özet   Tam Metin
Fatma Özçelik HEPER
2- TURİZM SEKTÖRÜNDE REKABET, DESTİNASYON REKABETİ VE DESTİNASYON REKABETİ MODELLERİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0004
  Özet   Tam Metin
Oya ERU, Volkan YAKIN
3- EMOJİ, DİJİTAL PAZARLAMADA YENİ BİR OYUNCU

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0001
  Özet   Tam Metin
Ali Murat KIRIK
4- PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE IPTV’NİN SUNDUĞU HİZMET VE UYGULAMALAR

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0002
  Özet   Tam Metin