Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2018   Sayı: 13

Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ
1- İLETİŞİMİN SİYASAL PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.1
  Özet   Tam Metin
Oktay KIZAR, Ali Serdar YÜCEL, Yüksel SAVUCU, Mehmet KARGÜN, Aybala TÜRKMEN
2- BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISININ FARKLI FEDERASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.3
  Özet   Tam Metin
Gültekin Cem ÇİFTÇİBAŞI, Nil Esra DAL
3- SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK: BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ VE VODAFONE SPONSORLUK İLİŞKİSİNDE TARAFTARLARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.4
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
4- 2005 VE 2017 YILLARI SAĞLIK SEKTÖRÜ TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ ANALİZİ

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.2
  Özet   Tam Metin