Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Spor Pazarlaması  

Oktay KIZAR, Ali Serdar YÜCEL, Yüksel SAVUCU, Mehmet KARGÜN, Aybala TÜRKMEN
BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISININ FARKLI FEDERASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de bir kamu hizmeti sunan Bedensel Engelli Spor Federasyonunun finansal boyutunun Atletizm, Badminton ve Voleybol Federasyonları açısından karşılaştırmalı incelenmesi ve geleceğe dönük geliştirme önerilerinin sunulmasıdır. Kapsam: Araştırmaya ilişkin dokümanlar, Bedensel Engelli, Atletizm, Badminton ve Voleybol Federasyonların 2016 ve 2017 yılı mali bütçe tablo verilerinden ve Spor Bakanlığının web sayfasından elde edilen verilerden oluşmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma Bedensel Engeliler, Atletizm, Badminton ve Voleybol Federasyonları 2016-2017 yılı mali bütçe tablo verileri ile sınırlıdır. Yöntem: Çalışma betimsel tarama modeli niteliğinde bir çalışmadır. Farklı federasyonların 2016 ve 2017 yılı mali verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular: Bedensel Engelli Spor Federasyonuna ilişkin mali desteklerin farklılık gösterdiği ve bu noktada Bedensel Engelli Spor Federasyonlarının daha fazla engelli bireye sportif anlamda ulaşma noktasında sıkıntılarının olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç itibari ile medyada büyük federasyonlar ve profesyonel spor kulüpleri sponsor bulmakta bile zorlanırken, medyada yer bulmakta zorlanan engelli spor federasyonları ve spor kulüpleri için bu durum daha zor olmaktadır. Engelli spor federasyonlarına ve engelli spor dallarında faaliyet gösteren engelli spor kulüpleri mali yapılarına ilişkin yapılacak sponsorluğu özendirecek düzenlemeler teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Federasyon, Engel, Finansman, Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.3

EXAMINING OF THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE SPORT FEDERATIONS FOR THE DISABLED WITH COMPARING DIFFERENT FEDERATIONS
 
Objective: The purpose of this study is to make a comparative analysis on the financial dimension of the Sports Federation for the Physically Disabled offering a public service in Turkey in terms of Athletics, Badminton and Volleyball Federations and to present improvement suggestions for the future. The documents related to the research are composed of the data in 2016 and 2017 annual financial budget statement of Physically Disabled, Athletics, Badminton and Volleyball Federations and data obtained from the website of Ministry of Sports. In analyzing the financial performance of federations, basic financial ratios and main balance sheet data published in annual financial statements are used. Limitations: The research is limited to 2016 and 2017 annual financial statement data of Physically Disabled, Athletics, Badminton and Volleyball Federations. Method: It is a descriptive survey model. 2016-2017 annual financial data of different federations have been comparatively analyzed. Findings: It has been determined that financial aids for the Sports Federation for the Physically Disabled differ and Sports Federation for the Physically Disabled have some troubles in reaching to more physically disabled individuals in a sports sense. Conclusion: Even the big federations and professional sports club have difficulty in finding sponsorship in media and this situation is even harder for sports federations and clubs for the disabled. Arrangements for the financial structure of sports federations and clubs for the disabled that encourage the sponsorship should be promoted.

Keywords: Federation, Disability, Financing, Ministry of Sports, Spor Toto Organization

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.3

Tam Metin